Uproszczona księgowość

Księga przychodów i rozchodów

Zakres usług obejmuje:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sprawdzanie formalnej poprawności dokumentów
 • Sporządzanie dowodów wewnętrznych, faktur wewnętrznych i innych niezbędnych zestawień
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, VAT, VAT-UE)
 • Przekazanie Klientowi informacji o wysokości podatków i ZUS-ów
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP, banków, firm leasingowych
 • Pomoc i konsultacje w bieżących sprawach na każdym etapie działania firmy
 • Reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych
 • Sporządzenie zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L

Ryczałt

Zakres usług obejmuje:

  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Prowadzenie wykazu środków trwałych
  • Prowadzenie rejestrów VAT
  • Sprawdzanie formalnej poprawności dokumentów
  • Pomoc i konsultacje w bieżących sprawach na każdym etapie działania firmy
  • Reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych
  • Sporządzenie zeznania rocznego PIT-28

 

    Limit uprawniający do korzystania z ryczałtu wynosi 150.000 EURO, co na 2015 rok odpowiada kwocie 626.880 zł. Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez NBP na dzień 1-10-2014 roku, który wyniósł 4,1792 zł/euro

Stawki ryczałtu:
Stawki ryczałtu ewidencjonowanego zostały określone w art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku. Główne stawki to:

3%

 1. z działności handlowej
 2. z działności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 3. z odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wyposażenia

5,5%

 1. z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków samochodami o ładowności do 2 ton
 2. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

8,5%

 1. z najmu
 2. z działalności usługowej w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu
 3. z prowizji uzyskanej przez komisanta

17%

ze świadczenia niektórych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2m.in. pośrednictwa w sprzedaży samochodów, usług parkingowych, usług związanych z zakwaterowaniem, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, wynajmu i dzierżawy samochodów, pomocy społecznej itd.

20%

od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów