Kadry i płace

Usługi kadrowe:

Zakres usług obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji : czasu pracy, urlopowej, zasiłkowej
 • wypełnianie druków pracowniczych : Rp-7, zaświadczeń do banku, opieki społecznej itp.
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych : zlecenia i o dzieło
 • prowadzenie zestawień ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • przygotowanie dokumentacji do przyznania emerytury

Usługi płacowe:

Zakres usług obejmuje:

 • kompleksowe naliczanie list płac
 • naliczanie zasiłków chorobowych
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego: PIT-4R, PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie list wynagrodzeń zasadniczych
 • Sporządzanie list wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
 • Obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie określonych rodzajów umów,
 • Wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności,
 • Wyliczanie premii procentowej, nadgodzin i innych dodatkowych składników wynagrodzenia
 • Dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
 • Obliczanie podatku dochodowego od dokonanych wypłat
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych i rachunków do nich

ZUS:

Zakres usług obejmuje:

 • przygotowanie i elektroniczne wysyłanie deklaracji i raportów do ZUS
 • zgłoszenia pracowników i członków rodzin do ubezpieczeń