Inne

Dodatkowe usługi:

 • Raporty statystyczne do GUS;
 • Zgłoszenia do Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej;
 • Refundacja składek PFRON;
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS;
 • Przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8B);
 • Sporządzanie innych zaświadczeń i deklaracji;
 • Raportowanie wysokości wynagrodzeń , składek ZUS i należnych podatków;
 • Archiwizowanie dokumentów;
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika;
 • Współpraca z inspektorem BHP i lekarzem w zakresie przeprowadzania szkoleń (instruktażowe, stanowiskowe, okresowe) oraz badań lekarskich (wstępne, okresowe);
 • I wiele innych…..
ATAFA istnieje dla swoich klientów, podejmujemy się wszelkich zleconych spraw z zakresu rachunkowości i finansów.

ZADZWOŃ, NAPISZ, SPRAWDŹ!!!