Ubezpieczenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 6 listopada 2014r. minimalna wysokość ubezpieczenia OC biur rachunkowych na 2015r. wynosi 10.000EUR.

By zapewnić klientom komfort, zwiększyć wiarygodność prowadzonych przez nas ksiąg oraz wyróżnić się na tle konkurencji, zdecydowaliśmy się na zwiększenie ubezpieczenia powyżej najczęściej spotykanego minimum.

I stopień

10.000EUR wymagane  jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. i czynności doradztwa podatkowego.

II stopień

100.000PLN zwiększenie minimalnych wymaganych sum ubezpieczenia OC.

III stopień

100.000PLN ubezpieczenie obejmujące rozliczenia z ZUS, z tytułu obliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, prowadzenia dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy.

IV stopień

50.000PLN ubezpieczenie obejmujące ochroną następstwa zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów. W związku z przechowywaniem dokumentów w biurze jak i przewożeniem.

V stopień

50.000PLN ubezpieczenie obejmujące szkody wyrządzone przez podwykonawców, w związku ze świadczeniem klientom szerokiego wachlarza usług.

 

Łączna kwota naszego ubezpieczenia: 343 078,00PLN